Zysk operacyjny wyniósł 6,7 mln zł wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,11 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 17,77 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał tego roku należy zaliczyć do bardzo udanych. [...] Obecny czas to z jednej strony oczekiwanie na pierwsze efekty sprzedaży nowych osób w dziale sprzedaży, z drugiej, intensywna rekrutacja sprzedawców w krajach obszaru DACH. Spółka systematycznie rekrutuje, chcąc mieć pewność, że będzie w stanie zbudować zespoły, o które poproszą obecni i przyszli klienci. W I kwartale liczebność zespołu wzrosła o 32 osoby. Rozwój sprzedaży w krajach niemieckojęzycznych jest konieczny, by utrzymać zdrowe proporcje, jeśli chodzi o geograficzną dywersyfikację przychodów spółki. W ciągu ostatniego roku udział klientów z Wielkiej Brytanii wzrósł z 34,3% w I kw. 2016 do 46,7% w I kw.. 2017. To cieszy, bo pokazuje efekty realizowanej strategii, jednak w długim terminie musi ulec zmianie przez skuteczniejsze pozyskiwanie klientów z innych krajów" - czytamy w raporcie.

PGS Software to spółka informatyczna oferująca usługi z dziedziny tworzenia oprogramowania oraz outsourcingu IT. W sierpniu 2016 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od listopada 2008 r.

(ISBnews)