Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy InPost postanowiło znieść dematerializację wszystkich 11,56 mln akcji poprzez przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

"Jednocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zobowiązało zarząd spółki do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu, oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW" - czytamy w komunikacie.

25 maja br. AI Prime i Rafał Brzoska ogłosili przymusowy wykup pozostałych akcji Integer.pl i InPost. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeze-outu, GPW zawiesiła notowania akcji obu spółek od 25 maja.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)