Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku za 2016 r. w wysokości 577 tys. zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych przez ZWZ.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych postanawia, że zysk netto za 2016 rok w wysokości netto 577 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.
Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)