Nextbike sprzedał 51 tys. akcji w subskrypcji prywatnej, wchodzi na NewConnectWarszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Nextbike Polska, spółka zależna Larq, zawarła z inwestorami umowy objęcia 51 tys. akcji serii C o łącznej wartości 6 mln zł, co implikuje wycenę spółki na poziomie 126 mln zł, podało Larq. Nextbike podejmuje czynności zmierzające do wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

„Zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez Nextbike. Obejmującymi akcje było kilkudziesięciu profesjonalnych inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych) aktywnych na rynku kapitałowym. W ramach subskrypcji prywatnej akcje objęli również: Mikołaj Chruszczewski – członek zarządu emitenta i członek rady nadzorczej Nextbike, Piotr Krawczyński – członek rady nadzorczej emitenta i członek rady nadzorczej Nextbike oraz Tomasz Wojtkiewicz – prezes zarządu Nextbike" – czytamy w komunikacie.

Ponadto Larq nabył od akcjonariusza Nextbike - Nextbike GmbH – 17 050 akcji serii B po cenie 117,65 zł za jedną akcję tj. po cenie równej cenie emisyjnej akcji serii C, o łącznej wartości ok. 2 mln zł, podano także.

„Po przeprowadzeniu niniejszej transakcji i przy założeniu rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii C emitent kontrolował będzie pośrednio i bezpośrednio akcje stanowiące łącznie 68,6% udziału w kapitale zakładowym Nextbike, co będzie stanowiło 71,3% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike" – czytamy dalej.

Nextbike zobowiązał się wobec inwestorów do złożenia wniosku do KRS w zakresie rejestracji podwyższenia kapitału w terminie 7 dni od zawarcia wszystkich umów objęcia akcji serii C. Jednocześnie Nextbike podejmuje odpowiednie czynności zmierzające do wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, podsumowano w komunikacie.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.

(ISBnews)