Akcjonariusze Enei zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 110,36 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Enea w dniu 26 czerwca 2017 roku ustaliło następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 620 243 tys. zł: wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 110 360 644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję, zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 509 882 355,50 zł" - czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień prawa do dywidendy na 24 lipca 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2017 r., podano także.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)