Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o przeznaczeniu 3,33 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, poinformowała spółka.
"Wysokość dywidendy za 2016 rok wynosi 3 327 169,45 zł; wartość dywidendy za 2015 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,55 zł; liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6 049 399 szt." - czytamy w komunikacie.
Jako dzień dywidendy ustalony został 4 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób:
* I transza w kwocie 1 693 831,72 zł (tj. 0,28 zł / 1 akcję), do wypłaty 21 lipca 2017 r.
* II transza w kwocie 1 633 337,73 zł (tj. 0,27 zł / 1 akcję), do wypłaty 22 września 2017 r., podano także.
"Powyższy podział wypłaty dywidendy uwzględnia akcje serii E, w ilości 95 625 szt., a które zostaną wydane osobom uprawnionym przed dniem nabycia prawa do dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Gekoplast S.A. to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych. Jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2016 r.
(ISBnews)