Jaki powiedział, że 29-30 czerwca w Warszawie odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Szefów Służb Penitencjarnych Krajów Unii Europejskiej, Norwegii i USA - stanu Teksas. "To dla nas wyjątkowe wydarzenie" - podkreślił, dodając, że spotkania obejmą szereg tematów: od terroryzmu, resocjalizacji, po kwestię pracy dla więźniów, skuteczności służb w doprowadzaniu czy ich uzbrojenia.

"Chcemy pokazać, jak ważną rolę pełnią pracownicy więzienni - nie ma bezpieczeństwa państwa, bez służby więziennej, bez skutecznego systemu penitencjarnego" - mówił, podkreślając, że to ta instytucja jest odpowiedzialna za to, że "prawie 100 tysięcy skazanych w Polsce przeszło skuteczną resocjalizację, a ci najniebezpieczniejsi zostali odcięci od społeczeństwa".

"Elementem kulminacyjnym będzie - 30 czerwca o godz. 12 na pl. Piłsudskiego - nominacja blisko 1000 oficerów w obecności pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wtedy służba więzienna pokaże się po raz pierwszy" - powiedział Jaki.

Mówił także o realizowanej reformie więziennictwa, a także programie "Praca dla więźniów", który zwiększył "w sposób niespotykany do tej pory w Europie odsetek więźniów pracujących, w różnych zawodach". "Możemy się pochwalić na dzień dzisiejszy, że udało nam się zwiększyć prawie o 12 tysięcy liczbę pracujących więźniów. Takiego wzrostu w takim czasie jeszcze nigdy w Europie nie było" - podkreślał.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński mówiąc o planowanej konferencji zaznaczył, że takiego spotkania jeszcze nie było, a przyjęcie zaproszenia do Polski przez szefów służb penitencjarnych Unii Europejskiej jest "ukłonem w stosunku do Polski, która na arenie międzynarodowej - jeśli chodzi o penitencjarystykę - ma poczesne miejsce".

Gen. Kitliński podkreślił, że doświadczenia polskich więzienników "mogą być wykorzystywane przez kolegów z Unii Europejskiej". Poinformował, że na spotkaniu poruszony zostanie temat radykalizacji postaw w jednostkach penitencjarnych, bo "bezpieczeństwo Europy się zmienia". Jak mówił, "osoby, które stały za zamachami terrorystycznymi w Berlinie czy Paryżu to osoby, które przebywały w jednostkach penitencjarnych Francji czy Niemiec, więc my spotykamy się po to, żeby radzić, rozmawiać, co zrobić żeby te ruchy radykalne (...) nie przenikały i żeby były pod kontrolą".

Na początku 2017 roku wszedł w życie program modernizacji Służby Więziennej do roku 2020. W tym czasie ma być wydane 1,5 mld zł - m.in. na zakup sprzętu, remonty, modernizację systemów informatycznych i łączności oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników.

Ustawę o ustanowieniu tego programu przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem programu jest "poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy SW i pracowników cywilnych więziennictwa" - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy. Ma to pozwolić na "zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli".

W uzasadnieniu podkreślano też, że SW - jako jedyna formacja mundurowa w kraju - od czasów zmiany ustroju politycznego w 1989 r. nie została objęta programem modernizacyjnym mimo kolejnych inicjatyw resortu sprawiedliwości w ostatnich latach. (PAP)