Pierwotna oferta publiczna 33,85 mln istniejących akcji zwykłych serii AA (stanowiących 15% kapitału) Raiffeisen Bank Polska, sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Przewidywany termin debiutu akcji na GPW to ok. 19 lipca br.
"Akcjonariusz sprzedający zamierza zaoferować do sprzedaży w ofercie 33 850 251 akcji oferowanych reprezentujących 15% akcji banku, które będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w prospekcie.

Zakończenie book-buildingu i ustalenie ceny sprzedaży akcji zaplanowano na 6 lipca. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych (oferta jest przeznaczona wyłącznie dla nich) odbędą się 7-11 lipca, zaś przydział akcji - 12 lipca, podano w dokumencie.

Na datę prospektu RBI posiada bezpośrednio 225 668 340 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego banku i reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 31 marca 2017 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Raiffeisen Bank Polska wynosiła 33 382,5 mln zł, natomiast wartość aktywów ogółem Grupy kształtowała się na poziomie 50 553,1 mln zł.

28 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Bank Polska w związku z ofertą publiczną akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA.

W połowie czerwca Raiffeisen Bank Polska podał, że pierwsza oferta publiczna (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) będzie obejmować 33 850 251 istniejących akcji (stanowiących 15% kapitału i głosów) sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG (RBI). Rozpoczęcie oferty planowane było przed końcem czerwca br. Prospekt emisyjny RBPL został złożony w Urzędzie KNF 12 kwietnia br.

Rolę oferującego pełnią Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski Raiffeisen Bank. Rolę globalnych koordynatorów pełnią zaś Raiffeisen Bank International AG, Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r.

(ISBnews)