Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) - spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko prezesa w ramach nowej kadencji zarządu, podała spółka.
"Obecnie w składzie zarządu TGE są: Paweł Ostrowski - prezes zarządu oraz Dagmara Gorzelana, członek rady nadzorczej TGE, oddelegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., na okres nie dłuższy niż 3 miesiące" - czytamy w komunikacie.
Paweł Ostrowski pełni funkcję prezesa TGE od 14 grudnia 2016 r. Wcześniej pracował m.in. dla PKO Bank Polskiego, Societe Generale, Deutsche Bank Polska, BNP Paribas Polska.
GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
(ISBnews)