- Największym wyzwaniem dla większości emerytów będzie przeżycie za zgromadzone przez nich oszczędności - pisze w felietonie dla Bloomberga Ben Carlson.

Inwestorzy nieustannie przypominają, że niemożliwe jest uniknięcie ryzyka związanego z finansowym portfelem. Ludzie martwią się z powodu zagrożeń związanych z sytuacją geopolityczną, ryzykiem stopy procentowej, płynnością, utratą pieniędzy, niestabilnością, niepewnością oraz trwałą utratą kapitału. Listę można rozwijać bez końca.

Dla dziesiątek milionów osób z pokolenia baby boomers, którzy przeszli na emeryturę albo przejdą w najbliższych latach, istnieje ryzyko, które może się okazać znacznie poważniejsze. Największym wyzwaniem dla większości emerytów będzie przeżycie za zgromadzone przez nich oszczędności. Kluczowym czynnikiem w zarządzaniu portfelem finansowym oraz planowaniu przyszłości dla około 10 tys. baby boomersów przechodzących na emeryturę każdego dnia przez najbliższe 19 lat wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia będzie uwzględnienie ich długowieczności.

Starzenie się jest obusiecznym mieczem jeśli chodzi o inwestycyjne zdolności. Pozytywną stroną tego bilansu jest to, że wraz z wiekiem zdobywa się cenne rynkowe doświadczenie, aktywa powinny rosnąć, a ty powinieneś nauczyć się unikać popełniania błędów. Z drugiej jednak strony, dłuższy spodziewany czas życia zwiększa prawdopodobieństwo spadku zdolności poznawczych w późnych latach, co może stanowić poważne zagrożenie dla twoich aktywów oraz zdolności do efektywnego zarządzania pieniędzmi.

W niedawno opublikowanym artykule zatytułowanym „Risks in Advanced Age” zajmujący się finansowym planowaniem profesor Michael Guillemette podkreślił, dlaczego zasadne jest zwrócenie uwagi na ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych umysłu.

Guillemette stwierdził, że wraz z wiekiem spadają zdolności poznawcze ludzi, co prowadzi do pogorszenia wyników inwestycyjnych i utraty podstawowych umiejętności zarządzania pieniędzmi. Starsi inwestorzy preferują również niskie ryzyko, co oznacza ich mniejszą ekspozycję na rynek akcji, co może z kolei stanowić problem w długim horyzoncie czasowym i konieczność radzenia sobie z inflacją. Starszym ludziom trudno jest także dostrzec osłabienie własnych umiejętności i zdolności inwestycyjnych. Wreszcie, bogaci ludzie żyją dłużej niż biedniejsi, co oznacza, że będą musieli inwestować przez dłuższy czas.

Emeryci mogą okazać się dla siebie w niektórych przypadkach największymi wrogami, gdy starają się poruszać po rynkach finansowych. Oto sposoby na to, jak osoby z pokolenia baby boomers mogą się zabezpieczyć przed słabnącymi zdolnościami poznawczymi:

  • Uprościć swój portfel inwestycyjny i finanse: rynki finansowe mogą być złożonym systemem, a planowanie emerytury nie jest spacerowaniem po parku. Musisz wziąć pod uwagę podatki, ubezpieczenie społeczne, aktualny dochód, przyszłą oczekiwaną stopę zwrotu, dystrybucję dochodu, wydatki na służbę zdrowia, masę zagrożeń dla rentowności inwestycji oraz wiele więcej. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z tą złożonością w kontekście starzenia się jest usprawnienie podejścia do zarządzania pieniędzmi. Może to zawierać podjęcie takich kroków jak konsolidacja posiadanych kont i udziałów, stworzenie pisemnych oświadczeń dotyczących polityki inwestycyjnej, ustawienie automatycznych przelewów oraz dokumentowanie swojej historii inwestycyjnej. Nie chcesz doprowadzić do sytuacji, gdy sprawy skomplikuj się do tego stopnia, że nie będziesz w stanie rozumieć ich i zajmować się nimi.
  • Spróbuj upokoleniowić finansowe planowanie: jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie obciążenia funkcji poznawczych jest dopuszczenie innych do procesu planowania emerytury. Inteligentne zarządzanie portfelem inwestycyjnym powinno zawsze uwzględniać z dużym wyprzedzeniem szeroki wachlarz przyszłych możliwości. To samo dotyczy przygotowywania się do starości i możliwej długowieczności. Emeryci muszą umożliwić dzieciom i małżonkom zrozumienie własnych planów finansowych, by mogli przejąć w miarę potrzeby ich realizację. Pieniądze są często w rodzinie tematem tabu, jednak przewidzenie przyszłych zagrożeń może złagodzić przejście do stanu, w którym twoje zdolności poznawcze zaczną słabnąć.
  • Wynajmij zaufanego doradcę: innym rozwiązaniem jest zlecenie zarządzania pieniędzmi doradcy finansowemu. Przekazanie zarządzania inwestycjami albo finansowego planowania odpowiedniej osobie może być znakomitym sposobem na obniżenie ryzyka słabnących zdolności poznawczych, do którego może ci być trudno się przyznać. Bezstronna osoba trzecia może zapewnić rzetelną ocenę i pomóc w dokonaniu trudnych decyzji, gdy zajdzie taka potrzeba.

Ryzyko i nagroda zawsze towarzyszą inwestycjom w przyszłość, jednak ryzyko nie zawsze dotyczy wyłącznie rynków finansowych. Inwestorzy zawsze szukają w danej chwili największego akceptowalnego ryzyka. Jednak dla większości z nich największym ryzykiem są oni sami. Uwzględnienie tego będzie wraz z wydłużającą się długością życia ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

>>> Czytaj też: Domy przemocy społecznej. Nieprawidłowości stwierdzono w co trzeciej placówce