ZPC Otmuchów zawarły pakiet umów dotyczących sprzedaży wszystkich posiadanych 31 605 udziałów w spółce Jedność (tj. 99% kapitału) za kwotę 10,02 mln zł na rzecz dwóch osób zarządzających Jedność oraz podmiotu powiązanego z tymi osobami tj. TW2017, podała spółka.
"Umowy zostały zawarte pod warunkami zawieszającymi polegającymi na uzyskaniu ze strony banku finansującego działalność grupy kapitałowej emitenta, tj. BGŻ BNP Paribas S.A. zgody na sprzedaż udziałów w Jedność, przy czym w przypadku nieuzyskania ww. zgody w terminie do końca lipca 2017 roku umowy wygasną" - czytamy w komunikacie.

Jedność zajmuje się produkcją pellet, z których wytwarzane są słone przekąski.

"Na mocy ww. umów, kupujący zobowiązani są do zapłaty łącznej ceny sprzedaży w kwocie 10 022 710 zł w terminach wskazanych w umowach, przy czym płatność stanowiąca pierwszą transzę składająca się na ok. 80% ceny zostanie dokonana niezwłocznie po przekazaniu kupującym przez spółkę informacji o spełnieniu warunku zawieszającego dla ww. umów, a kolejne dwie transze w wysokości po ok. 10% ceny w terminie kolejnych odpowiednio 12 oraz 24 miesięcy od dnia spełnienia warunku zawieszającego" - czytamy dalej.

W przypadku braku płatności pierwszej transzy ZPC Otmuchów ma prawo do odstąpienia od umów w terminie do dnia 30 września 2017 roku, podkreślono także.

Przeniesienie własności udziałów na kupujących nastąpi z chwilą zapłaty pierwszej transzy ceny.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)