Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PKN Orlen dla II programu emisji obligacji do 1 mld zł, poinformowała Komisja.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny podstawowy sporządzony przez: Polski Koncern Naftowy Orlen w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 000 000 000 zł. (oferującym jest firma inwestycyjna: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego)" - czytamy w komunikacie.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)