„Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa zarządu BOŚ i wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa zarządu została podjęta przez RN BOŚ 20 lipca 2017 roku. Postępowanie ma charakter otwarty" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30, w siedzibie Centrali BOŚ w Warszawie. Otwarcie złożonych zgłoszeń nastąpi 22 sierpnia 2017 r., podano także.

„Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zamieszczone są na stronie internetowej" - czytamy dalej.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. Od 1997 r. akcje BOŚ S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)