"Jednostkowy przychód ze sprzedaży emitenta za pierwsze półrocze 2017 r. wyniósł 727 990 tys. zł, co stanowi wzrost o 130 619 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za pierwsze półrocze 2017 r. wyniósł 15 637 tys. zł, co stanowi spadek o 7 976 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Zarząd informuje, że przy porównywalnych wolumenach sprzedaży wartościowy wzrost przychodu ze sprzedaży jest wynikiem wzrostu cen w stosunku do ubiegłego roku. Zdaniem zarządu, zmiana wyników finansowych netto spółki jest konsekwencją zmiany warunków handlowych, które w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim nie były aż tak korzystne dla branży stalowej, podano także.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)