"Powołanie doradców ma na celu zapewnienie zarządowi wsparcia w procesie pozyskania inwestora dla segmentu poszyć, a także umożliwi zarządowi dokonanie rzetelnego przeglądu wszystkich opcji strategicznych, mając na uwadze interes spółki oraz wszystkich akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Groclin wskazał, że zgodnie z założeniami procesu reorganizacji spółki oraz strategii rozwoju, zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z produkcją poszyć, zostanie wniesiona do spółki celowej.

"Intencją zarządu emitenta jest pozyskanie inwestora dla spółki celowej lub sprzedaż spółki celowej. Efektem przeprowadzenia procesu inwestycyjnego może być zmiana w strategii rozwoju emitenta i zwiększenia zaangażowania w segmencie inżyniersko-projektowym, w którym operuje obecnie spółka zależna CADM Automotive Sp. z o.o." - podsumowano w informacji.

W marcu br. Groclin poinformował, że mając na uwadze aktualną sytuację na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego oraz perspektywy rozwoju, podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji spółki oraz grupy kapitałowej. Oprócz wydzielenia segmentu poszyć do osobnej spółki i ewentualnej sprzedaży, Groclin zakłada także inwestycje w nowe obszary (włączając w to procesy akwizycyjne), w celu rozszerzenia oferty dla podmiotów z branży transportowej o usługi oparte na innowacyjności i zaawansowanych technologiach.

Podstawowym przedmiotem działalności Groclinu jest produkcja siedzeń samochodowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r. W 2015 r. miała 215,01 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)