"W stosunku do I półrocza 2016 konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 14%. Wzrost popytu tylko na paliwa silnikowe wyniósł jeszcze więcej, bo 14,5%. Są to wyniki nieco lepsze, niż dla I kwartału 2017 roku i tym samym niemal pewne jest, że cel wzrostowy  dla całego roku zostanie osiągnięty" - czytamy w komunikacie. 

Oficjalna konsumpcja oleju napędowego w I półroczu 2017 była wyższa od stanu z I półrocza 2016 o 19%, a to oznacza, że trend wzrostowy jest kontynuowany i przykładowo - w stosunku do stanu z 3 miesięcy 2017 roku dodano kolejne 4 punkty procentowe do dynamiki wzrostu, a w stosunku do 6 miesięcy 2016 aż 10 punktów procentowych, podano także.

"Konsumpcja benzyn silnikowych wzrosła o ponad 7%, a tym samym dynamika wzrostu  z I kwartału 2017 zwiększyła się o kolejne 2 punkty procentowe. Oficjalny import benzyn wzrósł o 43%, a jego udział w krajowym rynku benzyn wyniósł 12%. Kierowcy kupili  2,8 mln m3 tego gatunku paliwa - o 190 tys. m3 więcej, niż w I półroczu 2016" - czytamy dalej.

W pierwszych 6 miesiącach 2017 wrósł rynek gazu płynnego LPG w stopniu bardzo zbliżonym do wzrostu rynku benzyn silnikowych. Zapotrzebowanie na ten alternatywny  dla benzyn produkt było o 7% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 2,4 mln m3, podano również.

"Rynek trzech paliw transportowych (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) zdecydował  o wzroście konsumpcji całego rynku paliw ciekłych. Popyt na te paliwa wzrósł o 14,5%, przy czym paliwa importowane stanowiły 41% zaopatrzenia rynku. Kierowcy i firmy transportowe kupili 14,4 mld litrów paliw, przy czym prawie 6 mld litrów z tej puli pochodziło zza granicy. W stosunku do I półrocza 2016 oficjalny wzrost zużycia paliw silnikowych wyniósł około  2 mln m3, a w stosunku do wyniku z I półrocza 2015 roku 2,73 mln m3" - podsumowano w materiale.