Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Grzegorz Kossakowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Agory, podała spółka. Jednocześnie Agora-Holding zamierza zgłosić na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki kandydatury Anny Kryńskiej-Godlewskiej i Grzegorza Kani na członków zarządu.
"W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnego zarządu spółki i rozważanym przez Grzegorza Kossakowskiego zamiarem niekandydowania do zarządu spółki na następną kadencję, spółka podjęła działania mające na celu zapewnienie sukcesji w zarządzie. Obecna kadencja zarządu kończy się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok, co powinno nastąpić w czerwcu 2018 roku" - czytamy w komunikacie.
W związku z zakończeniem przygotowań do sukcesji w spółce Grzegorz Kossakowski powiadomił spółkę o podjęciu decyzji o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Agory obecnej kadencji, podano również.
Jednocześnie Agora-Holding, będąca akcjonariuszem posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji serii A, złożyła wniosek o zwołanie w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do końca 2017 r., nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, które przegłosuje nowe kandydatury.
"Spółka otrzymała informację od przewodniczącego rady nadzorczej o zamiarze powołania w drodze kooptacji Macieja Wiśniewskiego do rady nadzorczej spółki, po złożeniu przez Annę Kryńską-Godlewską rezygnacji z zasiadania w radzie nadzorczej spółki" - wskazano także.
Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.
(ISBnews)