Rolą państwa jest tworzenie odpowiedniego klimatu dla biznesu

Rolą państwa jest tworzenie odpowiedniego klimatu dla biznesu; rząd powinien tworzyć narzędzie, które później nasi przedsiębiorcy przełożą na budowanie wspaniałych polskich marek - przekonywała we wtorek premier Beata Szydło podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"Biznes zaczyna się od pomysłu, od marzeń, ale aby pomysły i marzenia mogły się zamienić w rzeczywistość, potrzebna jest oczywiście pomoc. Potrzebny jest odpowiedni klimat dla biznesu i to jest oczywiście rola państwa" – podkreślała Szydło, która zainaugurowała jedną z debat Forum pt. "Jak odnieść sukces w biznesie? Polskie czempiony".

Jej zdaniem rolą rządu jest, by tworzył takie przepisy i dawał takie możliwości i narzędzia, które później nasi biznesmeni, przedsiębiorcy będą przekładali na budowanie wspaniałych polskich marek". "Tych championów, którzy będą podbijać i podbijają świat" - dodała premier.

W ocenie szefowej rządu ogromną rolą państwa jest, by tworzyło firmom warunki do rozwoju, ułatwiało funkcjonowanie i usuwało przeszkody oraz by otwierać nowe rynki dla ekspansji. Podkreśliła jednocześnie, że właśnie z tą myślą rząd przyjął Program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Poprzez wsparcie rozumiem też ochronę praw przedsiębiorcy i dbanie, by rynku nie zdominowali przedsiębiorcy nadużywający, bądź wprost łamiący prawo. Dlatego ważne jest też, by prawo gospodarcze było dobre i służyło przede wszystkim przedsiębiorcom" – mówiła Szydło.

Premier zwróciła też uwagę, że rzadko zdarza się, by zagraniczna ekspansja firm była możliwa bez sukcesów w Polsce. "Dlatego istotna jest też świadomość konsumencka naszych rodaków" – zaznaczyła Szydło.

Szefowa rządu wskazywała też, że przebicie się firm w zhierarchizowanych branżach jest bardzo trudne, ale duże nadzieje dają nowe branże gdzie "nie liczy się nie tylko wielkość kapitału i posiadanego majątku, ale kreatywność, pracowitość i pomysłowość". "Tego naszym firmom nie brakuje" – oceniła.

Polski kapitał jest solą naszej gospodarki

Coraz więcej mówi się o tym, że to właśnie polski kapitał i polskie firmy są solą naszej gospodarki, chcemy robić wszystko i wspierać je, żeby rozwijały się i konkurowały z najlepszymi – mówiła we wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy premier Beata Szydło.

Premier zainaugurowała debatę "Jak odnieść sukces w biznesie? Polskie czempiony", która jest jednym z wydarzeń XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Jak podkreśliła szefowa rządu, po trzech dekadach od transformacji dojrzeliśmy już do tego, żeby przewartościować spojrzenie na to, co buduje siłę ekonomiczną Polski. "Coraz więcej w Polsce mówi się o tym, że to właśnie polski kapitał, polskie firmy są solą naszej gospodarki i chcemy robić wszystko, wspierać je tak, żeby się rozwijały i konkurowały z najlepszymi" – zadeklarowała premier.

Przekonywała, że Polska ma potencjał i ludzi - dobrze przygotowanych inżynierów, osoby kreatywne. "Mamy wreszcie potencjał, który drzemie w sile naszej gospodarki, a więc cóż innego nam pozostaje jak podbijać świat? Mam nadzieję, że tak będzie się działo" – zaznaczyła Szydło.

Szefowa rządu dodała, że jej obecność na Forum Ekonomicznym jest podkreśleniem tego, jakie znaczenie przywiązuje jej rząd do polskich firm, które stają się światowymi markami. Jej zdaniem żeby polskie firmy mogły konkurować z największymi na świecie, muszą być stworzone odpowiednie warunki. "Jesteśmy zdeterminowani, by tak czynić, by przyjmować takie rozwiązania, które właśnie będą stwarzały dla polskich firm te warunki, by mogły one konkurować z największymi, być czempionami" – zapewniła premier.

Podkreśliła również, że stworzeniu takich warunków ma służyć m.in. plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Wyraziła nadzieję, że "bezpowrotnie minęły czasy, kiedy politycy byli przekonani, że zagraniczny kapitał jest jedyną drogą do zwiększenia dobrobytu Polaków". "By rozwój był trwały, musi być oparty na solidniejszym fundamencie i w naszej opinii tym fundamentem powinno być budowanie silnych polskich marek" – powiedziała szefowa rządu.

Dostrzegamy znaczenie polskiego kapitału w gospodarce

Polski rząd dostrzega znaczenie polskiego kapitału w gospodarce - powiedziała we wtorek na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że celem rządzących jest zmiana proporcji między firmami polskimi a zagranicznymi, jeśli chodzi o czerpanie korzyści z wzrostu gospodarczego.

"Polski rząd dostrzega znaczenie polskiego kapitału w gospodarce, dostrzega rolę polskiej przedsiębiorczości. W poprzednich latach bardzo często z owoców wzrostu gospodarczego korzystały przede wszystkim firmy zagraniczne, a my chcemy zmienić te proporcje" - powiedziała premier w wystąpieniu otwierającym panel zatytułowany "Jak odnieść sukces w biznesie? Polskie czempiony".

Premier podkreśliła też, że cieszy ją ruch w mediach społecznościowych promujący "edukację konsumencką pod kątem kraju pochodzenia produktu". "Również na poziomie strategicznym realizujemy podobną wizję mody na Polskę, mody na to, co polskie" - podkreśliła.

>>> Czytaj też: Producent Patriotów zapowiada offset. "Jesteśmy gotowi do największego transferu technologii, na jaki pozwoli prawo"