Barnier przedstawił stanowiska UE w kwestiach takich, jak granica irlandzka, własność intelektualna, zakupy publiczne i ochrona danych. Podczas konferencji skupił się jednak przede wszystkim na wytycznych dotyczących dialogu politycznego między Irlandią a Irlandią Północną, które KE przyjęła w ramach negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

W sierpniu Londyn zaproponował, by przepływ dóbr i osób na tej granicy kontrolowały służby brytyjskie, stosując przy tym nowoczesne techniczne i administracyjne rozwiązania, które sprawią, że procedury kontrolne będą wręcz niezauważalne. Pomysł ten został przez stronę unijną odrzucony i określony jako nierealistyczny.

Barnier podkreślił, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wszystkie części porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło dekady krwawego konfliktu w Irlandii Północnej, powinny nadal być chronione i wzmacniane. Według KE należy również uwzględnić utrzymanie wspólnej strefy podróżowania, która ułatwia kontakty między mieszkańcami Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Do kluczowych kwestii według KE należy zapewnienie, że powiązane instytucje polityczne na Wyspach Brytyjskich, utworzone na mocy porozumienia wielkopiątkowego, będą nadal funkcjonować.

KE oczekuje również, że przysługujące od urodzenia każdej osobie w Irlandii Północnej prawo do wybrania brytyjskiego, irlandzkiego bądź podwójnego obywatelstwa będzie w pełni uwzględnione.

W pierwszej fazie negocjacji w sprawie Brexitu UE chce zawrzeć porozumienie z Wielką Brytanią ws. konsekwencji wyjścia tego kraju z UE dla postanowień porozumienia wielkopiątkowego i dla wspólnej strefy podróżowania. Dopiero po osiągnięciu wystarczających postępów w tej kwestii możliwe jest przejście do drugiego etapu negocjacji, którego celem jest znalezienie elastycznych i kreatywnych rozwiązań pozwalających uniknąć powstania "twardej granicy" na wyspie Irlandii.

Zaznaczono przy tym, że rozwiązania te muszą uwzględniać prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i unii celnej, a także integralność i skuteczność unijnego porządku prawnego. Ponieważ to Zjednoczone Królestwo podjęło decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej, obowiązkiem Londynu jest przedstawienie rozwiązań w tym zakresie.

W swoim wystąpieniu Barnier podkreślił, że dokument dotyczący Irlandii i Irlandii Północnej jest zwięzłym, a zarazem kompleksowym tekstem, który został opracowany w ścisłej współpracy z rządem Irlandii, a jego celem jest zminimalizowanie wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE na Irlandię.

Czwartkową prezentację stanowiska KE w sprawie granicy irlandzkiej poprzedziła wizyta Barniera w Dublinie, po której minister spraw zagranicznych i handlu Irlandii Simon Coveney powiedział, że bez względu na uregulowania wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało potencjalnie bardzo negatywny wpływ zarówno na Republikę Irlandzką, jak i na całą wyspę.

Oprócz stanowiska w sprawie granicy irlandzkiej Komisja Europejska opublikowała w czwartek cztery kolejne stanowiska w kwestiach polityki celnej, własności intelektualnej, przetargów publicznych i użytkowania danych. Jak podkreślono, wszystkie te stanowiska mają na celu zapewnienie, że wyjście W. Brytanii z UE odbędzie się w sposób uporządkowany i terminowy.

>>> Czytaj też: Schaeuble: Nie ma „darmowego obiadu”. Do Brytyjczyków zaczyna docierać, co oznacza Brexit