Enea: Produkcja energii wzrosła o 61,5% r: r do 5,58 TWh w II kw. 2017 r.Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 61,5% r/r do 5,58 TWh w II kw. 2017 r., podała spółka. W I półroczu wytwarzanie wzrosło o 37,2% r/r do 9,34 TWh.

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wzrosło w II kw. o 416% r/r do 645 GWh, a w I półroczu o 206,8% do 853 GWh.

Sprzedaż energii wzrosła o 57,2% r/r do 6,67 TWh w II kw. i o 29,6% r/r do 11,04 TWh w I półroczu.

Wytwarzanie ciepła brutto wzrosło o 99,9% r/r do 1 441 TJ w II kw. 2017 r. i o 22,7% r/r do 3 724 TJ w I półroczu.

Sprzedaż ciepła wzrosła o 114,7% r/r do 1 318 TJ. W I poł. 2017 r. sprzedaż ciepła wzrosła o 32% r/r do 3 411 TJ.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)