Wartość wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszyła się o 2,7 pkt. (w poprzednim kwartale wzrosła o 8,1 pkt.).

"Zasadniczy wpływ na jej spadek wywarło pogorszenie się ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, a w mniejszym stopniu – ocen przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju. Należy jednak mieć na uwadze, że wskaźnik wygładzony nadal jest w silnym trendzie wzrostowym, a jego wartość wciąż znajduje się na wysokim poziomie. Nastroje gospodarstw domowych nadal będą wspierać konsumpcję" - napisano w komentarzu.

Autorzy raportu piszą, że zmiany wartości sald odpowiedzi na większość pytań należy raczej interpretować jako korektę po wysokim wzroście w poprzednim badaniu, a nie jako sygnał odwrócenia się tendencji. (PAP Biznes)