"W obszarze tych danych, którymi dysponuję obecnie, nie widzę perspektywy na podniesienie stóp procentowych do końca 2018 r. Chociaż, nie kryję się z poglądem, że stopa procentowa jest mało skuteczna, kiedy się ją obniża, a jest o wiele bardziej skuteczna wtedy, kiedy się ją podnosi, jeżeli ma przełożenie na cenę kredytu. Luzowanie polityki pieniężnej ma sens w jednym przypadku - kiedy istnieje duże zainteresowanie inwestycjami, a cena kredytu stanowi barierę. To jeden jedyny przypadek, kiedy obniżanie stopy procentowej - i przez to ceny kredytu - może mieć pomyślny skutek dla gospodarki" - powiedział Kropiwnicki w rozmowie z ISBnews.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński od kilku miesięcy podtrzymuje opinię, według której nie ma powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do końca 2018 r.

"W perspektywie 24-miesięcznej, przy tych danych, którymi obecnie dysponuję, sądzę, że inflacja utrzyma się w ramach celu inflacyjnego 2,5% +/- 1 pkt proc. Zgadzam się z lipcową projekcja, że cel w wysokości 2,5% zostanie osiągnięty w 2019 r., może to być 2,8% czy 3%. W tym okresie może zdarzyć się, że inflacja sięgnie tych 3%. Tym bardziej, że niektóre ceny są nieelastyczne 'w dół', jeśli chodzi o ich spadki, np. ceny paliw, które reagują szybko na wzrost cen ropy naftowej, a wolniej - na jej spadki" - powiedział także ISBnews Kropiwnicki.

"Przypuszczam, że cena ropy naftowej utrzyma się na obecnych poziomach, być może nawet będziemy mieli 'uderzenie' w ten rynek, ponieważ Chiny odpowiadają za znaczną część zakupów ropy, a według niektórych ekspertów Chiny kupowały w dużym stopniu na zapas i być może będą chciały 'pograć' tymi zapasami. Jedno jest pewne: nie ma powodu zakładać, że ceny nośników energii wzrosną" - wskazał członek RPP.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2% w 2018 r., i przyspieszy do 2,5% r/r w 2019 r. Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom celu inflacyjnego w 2019 r. W sierpniu br. inflacja wyniosła 1,8% r/r.