MCI.Private Ventures FIZ zakończył emisję obligacji o wartości nom. 30 mln złWarszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) w ciągu kilku dni zapisów zamknął publiczną ofertę obligacji serii P1A o wartości nominalnej 30 mln zł, podał MCI Capital.

"Szybka sprzedaż całej serii obligacji to dowód na to, że inwestorzy bardzo pozytywnie ocenili oferowane przez nas warunki emisji, jak również zaufali nam jako funduszowi PE, który zadebiutował w roli emitenta obligacji publicznych. Zaoferowaliśmy bardzo przejrzystą strukturę, gdzie instrument finansowy emitowany jest bezpośrednio przez Fundusz, który wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Inwestorzy udostępniają środki, które będą mogły być poświęcone bezpośrednio na biznesową działalność MCI.EuroVentures oraz MCI.TechVentures. Widząc duży popyt inwestorów na nasz instrument, oraz bardzo ciekawe cele nowych inwestycji, możliwe że wkrótce uruchomimy subskrypcję drugiej serii obligacji" - skomentował wiceprezes MCI Capital TFI Wojciech Marcińczyk, cytowany w komunikacie.

Cena emisyjna była uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosiła 997,97 zł pierwszego dnia zapisów, by każdego kolejnego dnia zapisów zbliżać się do 1 000 zł. Oferta była skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Obligacje są oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5-proc. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z zapisami zawartymi w prospekcie emisyjnym, dla pierwszej serii w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest stałe i wynosi 5,3%. Okres wykupu to 3 lata (obligacje pierwszej serii zapadają 2 października 2020 r.), podano także.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne funduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech. Z kolei MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych czempionów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki.

MCI.PV ubiega się o dopuszczanie obligacji serii P1A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst; stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku

Zakończona emisja jest częścią programu publicznych emisji obligacji zakładającego pozyskanie do 200 mln zł nowych środków w ciągu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego. MCI.PV rozważa uruchomienie emisji kolejnej serii obligacji w niedalekiej przyszłości, podano także.

MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Na dzień 30 czerwca 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły 1,95 mld zł, z czego aktywa MCI Capital to prawie 1,5 mld zł.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)