Dino Polska ustanowił program emisji obligacji o wartości do 500 mln złWarszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Dino Polska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł, podała spóła. W związku z programem spółka zawarła z mBankiem umowę dealerską oraz umowę agencyjną i depozytową.

"W ramach programu spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji niemających formy dokumentu (zdematerializowanych), zabezpieczonych obligacji na okaziciela, w złotych polskich. [...] Decyzje dotyczące uruchamiania kolejnych emisji w ramach Programu oraz ich wartości będą podejmowane w oparciu o bieżące potrzeby spółki związane z pozyskiwaniem finansowania" - czytamy w komunikacie.

Poszczególne serie obligacji emitowanych w ramach programu mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot, podano także.

"Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA. Środki pieniężne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na rozwój działalności spółki w ramach dotychczas przyjętej strategii rozwoju, polegającej w szczególności na rozwoju własnej sieci supermarketów działających w segmencie proximity wraz z centrami dystrybucyjnym" - czytamy dalej.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2017 r.

(ISBnews)