"Przekazanie tych środków samorządowi jest wypełnieniem zapisów Kontraktu Terytorialnego" – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Obecnie przekazana transza wynosi ponad 11,7 mln zł i obejmuje siedem inwestycji.

"Z ogólnej kwoty prawie 55 mln zł zapisanej w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, samorząd Warmii i Mazur otrzymał już 15,3 mln zł" - dodał Hamryszczak.