Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 12,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 16,95 mln zł wobec 43,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,03 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 39,16 mln zł rok wcześniej.
"Zdecydowaną większość przychodów zapewniły przychody z najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do Grupy. Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) i uległo zmianie o obiekt w Świdnicy, który został sprzedany" – czytamy w raporcie.
Strata na działalności operacyjnej była przede wszystkim wynikiem straty na nieruchomościach, która wyniosła 23 mln zł. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie -27,4 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie +5,8 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -1,4 mln zł.
W ciągu I półrocza Grupa Rank Progress zmniejszyła sumę zobowiązań o kwotę 118,5 mln zł. Nastąpiło to głownie w wyniku sprzedaży galerii handlowej w Świdnicy. Dźwignia finansowa zmniejszyła się z 62% do 58%.
Aby obniżyć zadłużenie oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji Rank Progress prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych, przypomniano.
"Oprócz funkcjonujących obiektów, grupa posiada bank ziemi o powierzchni 64,8 ha i wartości rynkowej 272,9 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych" – czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 17,39 mln zł wobec 19,15 mln zł straty rok wcześniej.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.
(ISBnews)