Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w całości na kapitał obrotowy, podano w uchwałach.

"Dokonuje się podziału i przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w wysokości 2 592 493,34 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach walnego.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący Best zgłosił sprzeciw do ośmiu uchwał związanych przede wszystkim z udzieleniem absolutorium z wykonywania z obowiązków zarządowi i radzie nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2017 r.

"Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad ze zwyczajnego walnego zgromadzenia" - czytamy w komunikacie.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)