Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-09-27 6390,00 0,6% -3,9% 15,7% 34,0%
Miedź 3M USD/t 2017-09-27 6437,00 0,4% -3,4% 16,3% 34,5%
Ołów spot USD/t 2017-09-27 2452,50 -1,0% 6,6% 22,7% 24,8%
Ołów 3M USD/t 2017-09-27 2462,00 -1,0% 5,9% 22,1% 25,2%
Aluminium spot USD/t 2017-09-27 2106,25 0,2% 1,9% 23,6% 28,6%
Aluminium 3M USD/t 2017-09-27 2131,50 0,3% 3,0% 25,9% 29,1%
Cyna spot USD/t 2017-09-27 20890,00 -0,1% 2,1% -1,5% 5,4%
Cyna 3M USD/t 2017-09-27 20700,00 0,0% 1,8% -2,0% 4,8%
Nikiel spot USD/t 2017-09-27 10157,00 -2,3% -11,1% 1,9% -4,0%
Nikiel 3M USD/t 2017-09-27 10240,00 -2,3% -10,8% 2,2% -3,7%
Cynk spot USD/t 2017-09-27 3149,50 -0,6% 3,1% 23,1% 36,1%
Cynk 3M USD/t 2017-09-27 3105,00 -0,4% 1,4% 20,5% 33,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-09-27 197,90 -1,4% -2,3% -12,4% -4,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-09-27 81,60 -1,1% 4,6% 16,2% 34,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-09-27 650,25 -1,8% 5,1% 4,9% 22,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-09-27 604,25 -1,9% 5,5% 5,3% 24,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-09-27 541,25 -0,7% 9,9% 3,9% 26,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-09-27 530,00 -0,7% 14,6% 7,9% 31,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-09-27 315,50 0,3% 8,0% -0,2% 31,2%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-09-27 318,00 0,3% 9,9% 3,3% 36,5%

(PAP Biznes)