GetBack uzyskał łącznie 866,6 mln zł spłat w I-III kw., wzrost o 74% r: rWarszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - GetBack uzyskał w I-III kw. br. łącznie wartość 866,6 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, tj. o 74% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Łączna kwota nabyć portfeli w zarządzanych przez GetBack własnych oraz zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych wyniosła 1 582,8 mln zł i była o 104% wyższa w ujęciu rocznym.

"Kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności do końca września 2017 r. w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych wyniosła ponad 1,6 mld i jest o 671 mln zł większa, niż wydatki na portfele wierzytelności w całym 2016 r. Analogicznie wygląda realizacja spłat z obsługiwanych wierzytelności. Otóż trzeci kwartał tego roku zakończyliśmy kwotą 866,6 mln zł. Zaznaczę, że spłaty w całym 2016 roku wyniosły 713 mln zł. Proszę pamiętać, że mamy przed sobą jeszcze jeden kwartał tego roku i cały czas intensywnie pracujemy" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 r. poziom realizacji odzysków z zarządzanych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty ich nabycia wyniósł 119%, wobec 112% w analogicznym momencie ubiegłego roku.

Spółka podała również, iż od początku działalności w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych, których wierzytelnościami zarządza nabyła portfele wierzytelności za łączną cenę ponad 4 mld zł, a do chwili obecnej w wyniku ich obsługi uzyskała spłaty w kwocie blisko 2,1 mld zł.

Na koniec września 2017 r. nominalna wartość wierzytelności znajdujących się w obsłudze GetBack wyniosła 28 mld zł, podczas gdy rok temu niniejsza wartość wynosiła 17,7 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 58% r/r.

"Zaprezentowane wyniki pokazują, że umocniliśmy pozycję spółki na rynku polskim, a także dzięki temu uzyskaliśmy przestrzeń na poszukiwanie możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Widać, że nasze kompetencje w zakresie strukturyzowania transakcji zakupu na rynku polskim przynoszą efekty, a know-how operacyjne i ugodowe podejście do osób zadłużonych daje nam możliwość generowania wysokich i stabilnych odzysków. Będziemy chcieli przenosić te nasze doświadczenia także na inne rynki, na których planujemy się rozwijać" – dodał Kąkolewski.

Na 30 września 2017 r. oczekiwane przyszłe wpływów z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze własne oraz oczekiwane przyszłe wpływy z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze zewnętrzne należnych spółce kształtują się na poziomie 5,49 mld zł.

"Grupie kapitałowej GetBack udało się również na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku utrzymać jeden z najniższych w branży poziom cost-to-collect tj. poziom kosztów bezpośrednich związanych z dochodzeniem wierzytelności i wyniósł on jedynie 19,9%" - czytamy dalej.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)