Alior Bank celuje w 14% ROE, 39% C: I oraz 5,1% NIM w 2019 r. zamiast w 2020 r.Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Zgodnie z planem operacjonalizacji strategii, celem Alior Banku jest osiągnięcie ROE 14%, C/I 39% i NIM 5,1% już w 2019 r. - tj. o rok szybciej niż przewidziano w strategii - oraz utrzymanie rocznego tempa wzrostu wolumenu kredytów na poziomie 5-6 mld zł brutto (zgodnie z założeniami strategii), podał bank. Bank zadeklarował też, że będzie analizował możliwości rozwoju w zakresie dalszych transakcji fuzji i przejęć.

W I poł. br. ROE wyniosło 5,8%, wskaźnik koszty/ dochody (C/I) sięgnął 55%, a marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 4,8%.

"Zgodnie z planem, bank osiągnie możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku (tj. z zysku za rok 2019), uwarunkowanej wytycznymi i oczekiwaniami KNF. Alior Bank nie planuje emisji akcji w celu podwyższenia kapitału w horyzoncie strategii" - czytamy w głównych założeniach planu realizacji strategii "Cyfrowy Buntownik".

Plan kapitałowy do 2020 r. zakłada, że bank spełni wymogi regulacyjne w zakresie współczynnika Tier 1 bez wykorzystania instrumentów kapitałowych (takich jak gwarancja czy sekurytyzacja), przy utrzymaniu planowanego tempa wzrostu, podano także.

"Plan kapitałowy Alior Banku zakłada utrzymanie nadwyżki kapitałowej co najmniej 50 punktów bazowych powyżej minimum regulacyjnego Tier 1. W tym celu bank zamierza przejściowo w roku 2018 wykorzystać linię gwarancyjną o maksymalnym potencjale uwolnienia kapitału do 300 mln zł. Dodatkowo bank bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia jednej transakcji sekurytyzacyjnej. Bank zakłada wykorzystanie powyższych instrumentów na poziomie do 230 mln zł uwolnionego kapitału Tier 1" - czytamy dalej w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym planem, celem Alior Banku jest osiągnięcie kosztu ryzyka na poziomie 1,6% w 2020 roku (wobec 1,8% w I poł. 2017 r.). Cel strategiczny na koszt finansowania pozostaje bez zmian tj. na poziomie 1,1%.

"W ramach segmentu klienta biznesowego, celem banku jest zwiększenie alokacji kapitału na segment mikro i małych przedsiębiorstw z 31% obecnie na 47% w 2020 roku przy jednoczesnym wdrażaniu inicjatyw stabilizujących poziom kosztu ryzyka" - napisano także w komunikacie.

Zwiększenie ekspozycji na małe i średnie przedsiębiorstwa pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia celu ROE na poziomie 14% (w roku 2019) i uwolnienie około 350 mln zł kapitału Tier 1 w horyzoncie realizacji strategii, podkreśliła instytucja.

"W ramach segmentu klienta indywidualnego, celem banku jest zwiększenie liczby klientów z główną relacją bankową o 77% do 2020 r. i uzyskanie udziału klientów z główną relacją bankową w nowo pozyskiwanych klientach daily bankingu na poziomie 55%" - czytamy dalej.

Plan zakłada, że ok. 30% nowych klientów daily banking będzie pozyskiwanych poprzez kanały cyfrowe.

Liczba klientów posiadających ROR ma wzrosnąć do 2,1 mln na koniec 2020 r. z planowanych 1,8 mln na koniec 2017 r., podano w prezentacji.

Sieć oddziałów ma zmniejszyć się do 800 placówek (w tym 200 to oddziały własne) w 2020 r. z 1 110 placówek (w tym 324 oddziały własne) w 2016 r.

Bank wskazał też, że wdraża własną metodykę zarządzania zasobami IT (AGILOR) oraz Model Zarządzania Innowacjami Alior Banku w celu umocnienia przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologię.

Co roku bank przeznaczy 100 mln zł na inwestycje w IT i innowacje, w czterech obszarach:

- infrastruktura IT (orientacyjne nakłady w 2018 r. to 15-20 mln zł),

- nowe systemy i narzędzia mobilne (orientacyjne nakłady w 2018 r. to 50-60 mln zł),

- innowacje i fintechy (orientacyjne nakłady w 2018 r. to 15-20 mln zł),

- bezpieczeństwo cyfrowe (orientacyjne nakłady w 2018 r. to ok. 10 mln zł), zapowiedziano także.

Alior Bank poinformował również, że będzie rozwijał współpracę z PZU oraz Pekao w celu realizacji synergii zarówno kosztowych, jak i przychodowych.

Ogółem plan wdrożenia Strategii Cyfrowego Buntownika obejmuje 70 inicjatyw w ramach 12 obszarów.

"Zgodnie ze Strategią Cyfrowego Buntownika, bank będzie analizował możliwości rozwoju w zakresie dalszych transakcji fuzji i przejęć" - napisano także w komunikacie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)