Grupa Azoty rozszerzy inwestycję w Policach o instalację polipropylenowąWarszawa, 06.10.2017 (ISBnews) - PDH Polska - spółka celowa należąca do Grupy Azoty – zdecydowała o rozszerzeniu realizowanej w Policach inwestycji o instalację polipropylenową i zmianie nazwy projektu na "Polimery Police", podała spółka. Przewidywana wartość budżetu projektu to 1,27 mld euro netto, w tym nakłady inwestycyjne w wysokości 983,8 mln euro.

"Kompleks produkcyjny będzie się składał z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu. Ponadto projekt obejmuje budowę portu z bazą zbiorników surowcowych, infrastrukturę pomocniczą i logistyczną" – czytamy w komunikacie.

"Z perspektywy Grupy Azoty, rozszerzenie inwestycji o polipropylen (PP) ma strategiczne znaczenie. Pozwoli na rozwój działalności pozanawozowej, co oznacza realną szansę na dywersyfikację przychodów i dodatkowe zyski. Pozwala też na poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty, ale co równie ważne, spłaszczenie cykliczności biznesu. O inwestycji tej możemy też mówić z perspektywy polskiej gospodarki. Po uruchomieniu instalacji, Polska jako jeden z największych konsumentów polipropylenu w Europie Środkowej, w sposób znaczący, osiągnie niezależność surowcową" – powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Założenia finansowania projektu, nazwanego "Polimery Police", oparto na formule project finance (kapitał własny – 50%, kapitał obcy – 50%). Projekt jest realizowany przy zaangażowaniu kapitałowym spółek Grupy Azoty, podano także.

"Przewidywana wartość budżetu zadania inwestycyjnego pn. 'Polimery Police' została ustalona na 1,27 mld euro netto, w tym:

• nakłady inwestycyjne (capex) do poniesienia w wysokości 983,80 mln euro,

• dotychczas poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 25,33 mln euro,

• koszty finansowania w okresie budowy, koszty funkcjonowania spółki i dodatkowe wymogi kapitałowe związane z formułą finansowania w kwocie 263,15 mln euro"– czytamy dalej.

Zaktualizowany capex obejmuje instalację do produkcji propylenu, polipropylenu, instalacje pomocnicze, bazę logistyczną polipropylenu i terminal przeładunkowo magazynowy propanu i etylenu.

Realizacja projektu wymaga dodatkowego zabezpieczenia finansowania obrotowego w postaci kredytu na kwotę 72 mln euro, podano także.

Jednocześnie zarząd PDH Polska zdecydował o wystąpieniu do rady nadzorczej z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 124 mln zł poprzez emisję 12 400 000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, po złożeniu przez PDH Polska:

a) spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 30 mln zł,

b) spółce Grupa Azoty oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 94 mln zł.

Budowa jest planowana na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczną, obok Zakładów Chemicznych Police. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na koniec roku 2019, natomiast uruchomienie komercyjne instalacji - na rok 2022, a rozliczenie projektu – na koniec roku 2023.

Do realizacji inwestycji w rozszerzonym o instalację do produkcji polipropylenu zakresie konieczne jest uzyskanie zgody rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy PDH Polska. W spółce PDH Polska trwa obecnie proces związany z wyłonieniem licencjodawcy technologii do produkcji polipropylenu oraz przyszłego generalnego wykonawcy inwestycji w formule "pod klucz" za cenę ryczałtową. Spółka posiada już licencję na technologię Oleflex do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)