Elemental zawarł z mBankiem umowę na obsługę programu obligacji do 40 mln zł


Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł z mBankiem umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł, podała spółka.
"Na podstawie zawartej umowy programowej emitent będzie realizował Program Emisji Obligacji zgodnie z następującymi założeniami:
1. jednokrotne lub wielokrotne emisje obligacji przez emitenta,
2. łączna wartość obligacji wyemitowanych, a niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 40 000 000 zł,
3. obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela nie mające postaci dokumentu o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1 000 zł,
4. okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 5 lat licząc od dnia ich emisji,
5. obligacje będą oprocentowane wg zmiennej lub stałej stopy procentowej,
6. obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi" - czytamy w komunikacie.
Na podstawie umowy bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu, a także z emisją obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji agenta ds. płatności, depozytariusza, dealera, agenta kalkulacyjnego oraz agenta technicznego, podano także.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.
(ISBnews)