Sejmowe komisje: spraw zagranicznych oraz obrony narodowej zajęły się w czwartek informacją szefów MON i MSZ na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia komisji Cichocki opowiedział się za spójną i aktywną europejską polityką zagraniczną, wyrażającą wspólne wartości i interesy UE, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów i wrażliwości państw narodowych.

Według wiceministra spraw zagranicznych, kluczowymi wyzwaniami dla Europy i jej bezpieczeństwa w najbliższym czasie będą: utrzymująca się niestabilność, kryzysy w sąsiedztwie Polski – m.in. na wschodniej Ukrainie, a także w Syrii, czy Libii, kryzys migracyjny, stosunki UE z Rosją oraz zagrożenie terrorystyczne.

Cichocki poinformował, że kluczowymi dla Polski w pracach nad strategią globalną UE jest zrównoważone zaangażowanie Unii na kierunku południowym i wschodnim. „Szczególnie istotne jest dla nas wsparcie wschodnich partnerów w celu wzmocnienia ich odporności na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, w tym cybernetyczne i hybrydowe” – podkreślił wiceszef MSZ.

„W odniesieniu do polityki UE wobec Rosji, podkreślamy, iż wprowadzenie sankcji UE wobec Rosji jest konsekwencją polityki Moskwy łamiącej prawo międzynarodowe. Jakakolwiek dyskusja nt. złagodzenia lub zniesienia sankcji możliwa jest tylko w przypadku zmiany postawy Federacji Rosyjskiej. W związku z brakiem woli Rosji do zakończenia konfliktu zbrojnego, nie widzimy podstaw do rewizji polityki UE wobec Rosji” – powiedział Cichocki.

Resort dyplomacji dostrzega także „złożoność wyzwań w południowym sąsiedztwie UE” i opowiada się za wsparciem Unii dla wzmacniania zdolności południowych sąsiadów Polski do przeciwdziałania nielegalnej migracji i walki z terroryzmem. „Konieczne jest dalsze zaangażowanie w wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktów w Syrii, Libii oraz przełamania impasu w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie” – podkreślił wiceszef MSZ.

„Opowiadamy się również za dalszym zacieśnianiem efektywnej współpracy UE-NATO, stanowiącej jeden z filarów euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa” – powiedział wiceminister. „Kluczową kwestią jest nieduplikowanie działań UE z działaniami w ramach NATO i zobowiązaniami sojuszniczymi. NATO pozostaje dla nas najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa i kluczowym elementem obrony kolektywnej” – powiedział Cichocki.

>>> Czytaj też: Coraz bliżej dużej wojskowej transakcji na linii Rosja-Arabia Saudyjska