Komisja wprowadziła do projektu drobne poprawki doprecyzowujące przepisy, zasugerowane przez sejmowych legislatorów.

W środę podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie wiceminister finansów Wiesław Janczyk mówił, że w sektorze tytoniowym wciąż pozostaje problem szarej strefy. "W 2016 r. funkcjonariusze podlegli Ministerstwu Finansów odkryli rekordową liczbę 72 nielegalnych fabryk wyrobów tytoniowych, zajęli 44,5 mln sztuk papierosów oraz ponad 200 ton tytoniu pochodzącego z nielegalnych źródeł" - poinformował.

Reklama

Janczyk podkreślił, że celem zmian jest uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu, a "rekomendowane rozwiązania pozwolą na monitorowanie obrotu suszem tytoniowym od momentu uprawy liścia tytoniu do faktycznego zużycia tego suszu do produkcji wyrobów tytoniowych".

Proponowane przepisy nakładają na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązek przekazywania do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) danych dot. skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów suszu.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego - hipoteki na nieruchomości. Ponadto obniża do 15 mln zł górną granicę zabezpieczenia ryczałtowego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego - obecnie to 30 mln zł.

Zgodnie z projektem możliwe będzie przeprowadzenie kontroli związanych z monitorowaniem uprawy liści tytoniu. Przewiduje się, że w przypadku uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na powierzchni przekraczającej powierzchnię zgłoszoną, uprawa taka zostanie zniszczona na koszt podmiotu, który ją prowadzi.

Zaproponowano także nałożenie nowego obowiązku na producentów surowca tytoniowego - raz do roku będą musieli przekazywać do KOWR informacje dot. powierzchni uprawy produkcji, zbycia surowca oraz zawartych umów zbycia.

Przewidziano także uregulowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów o terminowym przekazywaniu informacji dot. uprawy produkcji oraz zbycia surowca tytoniowego.

Resort finansów oczekuje, że projektowane przepisy zmniejszą ilość tytoniu dostarczanego nielegalnie do wytwórni, a także - poprawią warunki legalnie działających podmiotów.(PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Marek Michałowski