ZUE miało wstępnie 9,85 mln zł jednostkowej straty netto w I-III kw. 2017 r.Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - ZUE miało 9,85 mln zł jednostkowej starty netto w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Wstępne wyniki finansowe ZUE S.A. za III kwartał 2017 r. tj. okres lipiec - wrzesień 2017 r.:

- przychody ze sprzedaży: 112 185 tys. zł,

- wynik brutto na sprzedaży: 8 872 tys. zł,

- wynik z działalności operacyjnej: 3 960 tys. zł,

- wynik netto: 3 024 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe ZUE S.A. za trzy kwartały 2017 r. narastająco tj. okres styczeń - wrzesień 2017 r.:

- przychody ze sprzedaży: 212 280 tys. zł,

- wynik brutto na sprzedaży: 2 771 tys. zł,

- wynik z działalności operacyjnej: (-) 9 872 tys. zł,

- wynik netto: (-) 9 851 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Proces agregacji skonsolidowanych danych finansowych za okres I-III kw. pozostaje w toku, podano także.

"Na wyniki osiągnięte w III kwartale 2017 r. miał głównie wpływ znaczący wzrost przychodów z nowo pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej, które weszły w kolejną fazę realizacji oraz poprawa ich rentowności. Kontrakty te w poprzednich okresach nie generowały jeszcze znaczących kwot sprzedaży ze względu na początkowy etap ich organizacji, o czym spółka informowała m.in. w raporcie okresowym za I półrocze 2017 r. Dobre wyniki osiągnięte przez spółkę w III kwartale 2017 r. przełożyły się również na znaczącą poprawę wyników osiągniętych narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2017 r." - wskazano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży na koniec III kwartału 2017 r. wzrosły w stosunku do poziomu przychodów na koniec I półrocza 2017 r. o 112 185 tys. zł (o 53%), natomiast wynik brutto na sprzedaży zanotował wzrost o 8 872 tys. zł, tj. z poziomu (-) 6 101 tys. zł na koniec I półrocza 2017 r. do poziomu 2 771 tys. zł na koniec III kwartału 2017 r. Wynik z działalności operacyjnej w omawianym okresie zanotował poprawę o 3 960 tys. zł, natomiast wynik netto poprawił się o 3 024 tys. zł.

Wstępne wyniki finansowe nie uwzględniają zasądzonego we wrześniu na rzecz ZUE świadczenia pieniężnego w kwocie 3,2 mln zł plus odsetki, zaznaczono.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)