Decyzja oznacza uruchomienie drugiego programu pomocy finansowej dla Jordanii o łącznej wartości 200 milionów euro. Pierwszy pakiet 180 milionów euro został zatwierdzony w 2013 r. i wypłacony w 2015 r. Wypłata drugiej raty - pozostałych 100 milionów euro - powinna nastąpić w 2018 r. w zależności od tego, kiedy Jordania wypełni zobowiązania wynikające z pożyczki.

"Dzisiejsza decyzja o wypłacie 100 milionów euro do Jordanii w ramach nowego programu pomocy finansowej pokazuje dalsze wsparcie UE dla tego kraju w tych trudnych czasach. Oczekuję dalszej współpracy z władzami Jordanii w sprawie ich programu reform oraz w budowie stabilnej, silniejszej gospodarki tego kraju" - powiedział komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

Pomoc finansowa dla Jordanii ma na celu umocnienie rezerw walutowych kraju. Ma być też wsparciem potrzeb finansowych budżetu.

Program unijnej pomocy ma również wspierać przeprowadzenie w tym kraju reform w zakresie zarządzania finansami publicznymi, systemu podatkowego, systemu zabezpieczenia społecznego, kształcenia i szkolenia zawodowego, polityki handlowej i rynku pracy. Ma to zwiększyć zatrudnienie Jordańczyków, jak i uchodźców syryjskich mieszkających w Jordanii.

Pomoc jest częścią unijnego planu pomocy Jordanii i innym krajom w regionie w łagodzeniu skutków gospodarczych i społecznych wynikających z konfliktów regionalnych oraz obecności wielu syryjskich uchodźców.