Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM obniżyli rekomendację dla ATm Grupy do "trzymaj" z "kupuj", a cenę docelową - do 4 zł z 4,75 zł, a , wynika z raportu datowanego na 16 października.
W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 4,1 zł. W czwartek ok. godziny 10:40 kurs akcji wynosił 4,02 zł.
"Nasze prognozy wskazują, że spółka w przyszłym roku może wykazać erozję EBITDA, co będzie spowodowane stabilizacją wynikową większości obszarów przy braku efektów o charakterze wyjątkowym jak Światowe Igrzyska Sportowe World Games 2017 oraz niską kontrybucją do rezultatów ze strony działalności deweloperskiej. Jednocześnie jednak trwa proces przygotowań Aidem Media do upublicznienia. Scenariusz dalszej poprawy wyników Aidem Media może sugerować, że podmiot ten będzie wyceniony na rynku znacznie powyżej obecnego ujęcia bilansowego w sprawozdaniu ATM Grupa" - czytamy w komunikacie.
W II kw. 2017r. w działalności produkcyjnej i filmowej sprzedaż spółki spadła o 1,4% r/r. Z kolei w obszarze nadawanie i zarządzanie dynamika wzrostu wpływów wyniosła odpowiednio +4,7% i +16,8% r/r. Największy przyrost przychodów związany był z kolei z działalnością deweloperską (segment pozostałe). Wynik EBITDA grupy w II kw. 2017 r. był wyższy o 14,5% r/r i wyniósł 9,1 mln zł (narastająco III kw. 2016-II kw. 2017 EBITDA skonsolidowana osiągnęła pułap 43,5 mln zł). Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych (łącznie Aidem Media, FM Pro) wyniósł zaledwie 0,1 mln zł. Ogółem na poziomie netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej ATM Grupa wypracowała 3,5 mln zł, co oznacza spadek o 13% r/r, podano również.
(ISBnews)