Coroczną akcję „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”, w ramach której piszemy o perspektywach polskiego biznesu, zakończyliśmy wczoraj galą, na której ogłosiliśmy wyniki konkursu dla firm w szczególny sposób przyczyniających się do naszego rozwoju
ikona lupy />
PREZES WOJCIECH JASIŃSKI PKN Orlen / Dziennik Gazeta Prawna
Kapituła, w skład której weszli: Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Robert Czarnecki, dyrektor Biura Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Adam Góral, prezes Asseco Poland, Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy, Krzysztof Obłój, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, a także Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP, i Łukasz Wilkowicz, dziennikarz DGP, oceniła kilkadziesiąt zgłoszeń w trzech kategoriach. Zwycięzcy to firmy, które uzyskały najwyższą średnią ocen (przy potencjalnym konflikcie interesów członkowie kapituły wstrzymywali się od głosu).

INWESTYCJA

W rankingu inwestycji zwyciężył PKN Orlen, który wyprzedził Powszechny Zakład Ubezpieczeń i przejęcie kontroli nad Bankiem Pekao, a także dynamiczny rozwój AstraZeneca Pharma Poland.
Reklama
ikona lupy />
PREZES MIROSŁAW BENDZERA Famur / Dziennik Gazeta Prawna
Orlen wydał niemal 1,7 mld zł na budowę największego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni w Płocku. Obiekt ma moc elektryczną blisko 600 MWe i 520 MWt mocy cieplnej. Po rozpoczęciu eksploatacji będzie w pełni zaspokajał zapotrzebowanie na energię elektryczną płockiej rafinerii, nadwyżki spółka sprzeda na rynku. Nowa instalacja stanie się jedynym dostarczycielem ciepła dla miasta. We wrześniu blok pomyślnie przeszedł test polegający na osiągnięciu pełnej mocy przez działającą w instalacji turbinę klasy H. W całej Europie tego typu najnowocześniejsze turbiny, dzięki którym możliwe jest znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (o 13,3 proc. w porównaniu z turbinami starszej generacji), instalowane były dotychczas jedynie w Niemczech.
W czerwcu regularną pracę rozpoczął także gazowo-parowy blok w elektrociepłowni we Włocławku. Instalacja, która kosztowała 1,4 mld zł, będzie zaspokajała potrzeby energetyczne Anwilu, spółki z Grupy Orlen produkującej nawozy.
Kiedy obydwie inwestycje zaczną w pełni działać – oddanie do eksploatacji elektrociepłowni w Płocku planowane jest na początku przyszłego roku – Orlen stanie się jednym z czołowych producentów prądu w Polsce. Koncern będzie wytwarzał 7 TWh energii, co stanowi ok. 4,5 proc. krajowej produkcji. Do krajowej sieci trafiać będzie każdego roku ok 3 TWh.
Realizacja obydwu inwestycji jest częścią strategii zakładającej niezależność energetyczną Orlenu.

MARKA

W tej kategorii rywalizacja była najostrzejsza, czego dowodem fakt, że zwycięzców jest dwóch. Trzecie miejsce zajął producent rowerów Kross.
Famur po przejęciu największego konkurenta na polskim rynku – Kopexu – stał się trzecim na świecie producentem maszyn górniczych.
ikona lupy />
PREZES JEAN-NOËL FOUREL Selena FM / Dziennik Gazeta Prawna
Grupę tworzy obecnie 17 spółek i siedem zakładów produkcyjnych, w których pracuje ok. 2,5 tys. osób. W coraz większym stopniu rozwój firmy jest efektem ekspansji zagranicznej i promocji nie tylko własnej marki, ale również marki „made in Poland”. Przykładowo niedawna wizyta na forum biznesowym w Kazachstanie skutkowała zawarciem kontraktu o wartości 81 mln zł. Spółka dostarczy kompleks ścianowy do kopalni Tenteskaya w Kazachstanie. A to już kolejne zamówienie dla przemysłu górniczego w tym kraju.
– Konsekwentne zwiększanie zaangażowania spółek naszej grupy w Kazachstanie pozwala nam realizować program ekspansji zagranicznej GoGlobal i spełniać jego założenia w zakresie sprzedaży. Umożliwia nam także zdobywanie kolejnych kompetencji, które wpływają na umacnianie pozycji Famuru na międzynarodowym rynku dostawców sprzętu i usług dla przemysłu wydobywczego – mówi prezes Mirosław Bendzera.
ikona lupy />
PREZES MARKUS SIEGER Polpharma / Dziennik Gazeta Prawna
Wrocławska firma – czołowy producent chemii budowlanej na świecie, jeden z trzech największych wytwórców piany poliuretanowej – obchodzi w tym roku ćwierćwiecze działalności. Choć być może bardziej właściwe byłoby określenie, że to firma globalna z siedzibą w Polsce. – W skład grupy wchodzi 30 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, we Włoszech oraz w Hiszpanii i Kazachstanie – mówi Marta Ziobrowska, corporate communications manager firmy.
Spółka stawia przede wszystkim na połączenie własnego doświadczenia w branży ze współpracą z lokalnymi producentami. Ważnym elementem jest wdrażanie idei zrównoważonego budownictwa, co ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
– Misja „razem budujemy sprawniej i lepiej” odzwierciedla naszą bliską współpracę z profesjonalnymi wykonawcami, inwestorami i deweloperami rynku nieruchomości przy tworzeniu pomysłów i rozwiązań, poprawiających wydajność budynków oraz efektywność samego procesu budowania – mówi Ziobrowska.
W ekspansji zagranicznej Selena stawia na elastyczność. Powód: nie zawsze to, co sprawdza się w Polsce, gwarantuje sukces na innym rynku. Dlatego spółka swoje produkty i usługi stara się dostosować do lokalnych potrzeb. To zaś prowadzi do wypracowania autorskich rozwiązań w dziedzinie technologii czy produkcji.
Krzysztofowi Domareckiemu, twórcy i głównemu właścicielowi firmy, zależy nie tylko na powiększaniu skali działania i zyskach. Firma chce dzielić się doświadczeniem. W tym celu powołała fundację Inteligentny Start, której celami są m.in. ułatwienie polskim studentom odbywania staży czy pomoc polskim firmom w ekspansji za granicą – zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom.

TECHNOLOGIA

W tej kategorii mieliśmy najwięcej zgłoszeń związanych z szeroko rozumianym zdrowiem. I zwycięzca to przedstawiciel branży farmaceutycznej. Rozwój technologii to jedno z głównych działań Polpharmy. Choć firma przede wszystkim produkuje leki generyczne, czyli zamienniki leków innowacyjnych, to stale wprowadza innowacje procesowe i technologiczne, dzięki którym leki produkowane są w postaci bardziej przyjaznej dla pacjenta.
ikona lupy />
organizatorzy_npbp2017 / Dziennik Gazeta Prawna
Z tegorocznego sprawozdania Europejskiego Urzędu Patentowego wynika, że Polpharma zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich polskich przedsiębiorstw pod względem liczby europejskich zgłoszeń patentowych. W 2016 r. firma złożyła dziesięć wniosków, z czego trzy wnioski dotyczyły składu formy gotowej leku, dwa – sposobu wytwarzania substancji aktywnych, dwa – form krystalicznych substancji aktywnych, kolejne dwa – sposobu wytwarzania biotechnologicznej substancji aktywnej, a jeden – składu biotechnologicznej formy gotowej. Firma jest jednym z liderów w zakresie wydatków na badania i rozwój w polskim przemyśle: od 2000 r. jej nakłady wyniosły ok. 1,5 mld zł. W obszarze badań i rozwoju zatrudnionych jest 466 osób, w tym 74 z tytułem doktora.
ikona lupy />
NPBP logo jpg / Dziennik Gazeta Prawna
Innowacyjne technologie wytwarzania stosowane w obszarze leków, substancji farmaceutycznych oraz biotechnologii. Firma inwestuje w produkcję biologicznych leków biopodobnych, które dają nadzieję szerszej grupie pacjentów na dostęp do nowoczesnej terapii wielu ciężkich schorzeń.
Do tej pory Polpharma przeznaczyła na inwestycje w obszarze biotechnologii kwotę 520 mln zł, a kolejne 1,26 mld zł na rozwój i produkcję leków biologicznych planuje wydać w ciągu najbliższych kilku lat.
Polpharma jest nie tylko największą polską firmą farmaceutyczną, ale też jednym z przewodnich producentów leków w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zatrudnia ponad 7 tys. osób w Polsce i na rynkach zagranicznych. Posiada siedem zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz siedem ośrodków badań i rozwoju.
W kategorii technologia producent leków pokonał firmę EC Engineering, lidera projektów branży kolejowej, który od lat uczestniczy w innowacyjnych projektach, wdrażających nowatorskie rozwiązania techniczne służące rozwojowi kolejnictwa w Polsce i na świecie, oraz spółkę DEBN – rozwijającą technologie dla medycyny. To start-up, którego twórcy opracowali prototyp igły do biopsji prostaty mający redukować ryzyko powikłań.