Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,1% r: r, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw.Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów brutto w portfelu mBanku wyniosła 85,48 mld zł na koniec września 2017 r. i była wyższa o 2,6% w stosunku do końca czerwca br. i o 5,1% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2% wobec 5% kwartał wcześniej i 5,9% rok wcześniej.

Wartość kredytów po wyłączeniu transakcji reverse repo /buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 2,8% kw/kw, podał bank w prezentacji wynikowej.

Wartość kredytów detalicznych wyniosła 48,95 mld zł (+1,7% r/r), zaś korporacyjnych (wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcje repo dla depozytów) - 38,23 mld zł (+10,9% r/r).

"Wartość depozytów klientów w III kwartale wzrosła o 2,9% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosła 90 677,5 mln zł, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły o 6,1% wobec stanu na koniec czerwca 2017 roku, przy stabilnym poziomie zobowiązań wobec klientów indywidualnych (tj. +0,4%)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W wyniku powyższych zmian, wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 94,3%.

"Na rosnące tempo wzrostu kredytów nałożył się spadek dynamiki depozytów detalicznych i nieznaczne odbicie w depozytach korporacyjnych - w konsekwencji, wskaźnik L/D w sektorze bankowym praktycznie się ustabilizował w III kwartale. Główną siłą napędową dla depozytów gospodarstw domowych było, obok efektów bazowych związanych z wprowadzeniem programu 500+ w 2016 roku i początkowym powolnym wydatkowaniem, przyspieszenie konsumpcji prywatnej. Nie można również zaniedbywać poszukiwania przez gospodarstwa domowe alternatywnych form oszczędzania - na szczególną uwagę zasługuje tutaj lokowanie oszczędności na rynku mieszkaniowym. W przypadku depozytów korporacyjnych relatywnie skromny wzrost może mieć związek z uszczelnieniem systemu podatkowego i umocnieniem złotego w I połowie roku" - czytamy dalej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)