PGNiG ma umowę na sprzedaż gazu Grupie Lotos za max. 3,1 mld złWarszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Grupą Lotos kontrakt na sprzedaż gazu do 30 września 2020 r. z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Całkowita wartość zawartego kontraktu w przypadku jego obowiązywania przez 5 lat może wynieść około 3,1 mld zł, podało PGNiG.

"Podpisany dziś kontrakt jest kontynuacją partnerskiej współpracy strategicznych, polskich firm sektora oil & gas. Grupa Lotos i PGNiG to czołowi krajowi producenci węglowodorów dlatego też jesteśmy otwarci na dalszą współpracę również i na tej płaszczyźnie" - powiedział prezes Grupy Lotos Marcin Jastrzębski, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Szczególne znaczenie dla PGNiG ma zawarcie kontraktu w przededniu zakończenia przez Lotos projektu EFRA, pozwalającego rafinerii na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie surowców w procesie przetwarzania ropy naftowej. Cieszę się, że w tak ważnym momencie rozwoju Grupy Lotos to właśnie PGNiG został wybrany jako strategiczny dostawca gazu" - skomentował wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak.

PGNiG dostarcza gaz ziemny Grupie Lotos od 2010 r. Grupa Lotos wykorzystuje ten surowiec w procesach rafinacji ropy naftowej. Głównymi grupami produktowymi uzyskiwanymi w wyniku przerobu ropy naftowej są paliwa, ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, LPG oraz oleje bazowe.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)