GUS: Udział węgla kam. w zużyciu energii wyniósł 40%, brunatnego 11% w 2016 r.Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Udział węgla kamiennego w zużyciu energii w Polsce wyniósł 40% w 2016 r., a udział węgla brunatnego stanowił 11%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Udział ropy naftowej wyniósł 24,6%, gazu ziemnego - 14,8%, a pozostałych nośników - 9,7%, podano w raporcie.

"Struktura zużycia nośników energii pierwotnej ulegała niewielkiej, ale stopniowej zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Udział węgla kamiennego spada, natomiast wzrasta udział ropy naftowej oraz odnawialnych źródeł energii" - czytamy dalej.

Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce w 2016 roku zmniejszyło się o 2,7% r/r i wyniosło 2804,2 PJ. Zużycie (zużycie na wsad przemian i zużycie bezpośrednie) energii pierwotnej wyniosło 4459,4 PJ w 2016 r., podał także GUS.

"Najważniejszym pozyskiwanym nośnikiem energii był w 2016 r. węgiel kamienny (60,7%). Drugim pod względem wielkości wydobycia nośnikiem był węgiel brunatny z udziałem wynoszącym 17,4%" - napisano w raporcie.

Udział gazu ziemnego w pozyskaniu wyniósł 5,3%, ropy naftowej 1,5%, a pozostałych, w znacznej mierze odnawialnych, nośników energii - 15,1%.

(ISBnews)