Propozycja zakłada też m.in. nowe zasady wyznaczania funkcji doradcom w postępowaniu sądowym.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości określa wymogi stawiane doradcom. Jak poinformował resort, podstawowym celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie nadzoru nad zawodem doradcy restrukturyzacyjnego w ramach toczących się postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Proponowane zmiany będą polegały na wprowadzeniu niezależnego od sądów zwierzchniego nadzoru ministra sprawiedliwości, określeniu kryteriów wyznaczania doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy albo syndyka w konkretnych postępowaniach.

Propozycja zakłada też wprowadzenie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, wprowadzenie listy przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy, w odniesieniu do których minister sprawiedliwości będzie posiadał uprawnienie do wskazywania kandydata do pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka.

Resort przypomina, że aktualny system licencjonowania pozwala przyjmować do zawodu doradcy restrukturyzacyjnego osoby dobrze znające obowiązujące uregulowania z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ale nie daje gwarancji sprawnego przeprowadzenia postępowania dotyczącego dużego, złożonego biznesowo podmiotu, chociażby ze względu na brak wymogu wykazania ukierunkowanego doświadczenia przy uzyskiwaniu licencji.

Ponadto, obowiązujące rozwiązania nie zawierają kryteriów wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych, poza przypadkami, w których aktywność wykaże odpowiednia grupa wierzycieli, dysponująca co najmniej pakietem 30 proc. wierzytelności (postępowania restrukturyzacyjne) albo odpowiednią uchwałę podejmie rada wierzycieli.

Według wnioskodawcy może to mieć szczególnie negatywne skutki w przypadku ogłoszenia upadłości lub potrzeby restrukturyzacji przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy.

>>> Czytaj też: Zmiany w Straży Marszałkowskiej oszacowano na 17 mln zł. Wrócą paradne mundury i szable