Budowa w regionie drogi ekspresowej S5 długości 130 km została podzielona na siedem odcinków. Pierwsze dwie decyzje ZRID wojewoda wydał siedem miesięcy temu.

Wydanie zezwolenia pozwala na przejęcie przez wykonawcę terenu pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Prace będą mogły się rozpocząć niezwłocznie po przekazaniu placu przez inwestora - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek S5 Tryszczyn-Białe Błota wykonają Polaqua z Wółki Kozodawskiej k. Piaseczna (lider) i Dragados z Hiszpanii (partner). Wartość kontraktu wynosi 328,5 mln zł. Budowa ma potrwać 34 miesiące.

Reklama

Droga S5 w regionie kujawsko-pomorskim przebiegać do Nowych Marz k. Grudziądza do granicy z Wielkopolską. Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z których każdy będzie miał 3,5 m szerokości oraz pasy awaryjne o szerokości 2,5 m.

W ramach inwestycji m.in. zostaną zbudowane węzły drogowe i przebudowane już istniejące, powstaną obiekty inżynierskie, przebudowana będzie dotychczasowa sieć dróg publicznych, zostaną zbudowane drogi dojazdowe, serwisowe i przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i bariery ochronne oraz powstaną miejsca obsługi podróżnych.

Inwestycję podzielono na następujące odcinki: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km), Dworzysko-Aleksandrowo (22,4 km), Aleksandrowo-Tryszczyn (14,7 km), Tryszczyn-Białe Błota (13,5 km), Białe Błota-Szubin (9,7 km). Na sześciu odcinkach, na które decyzje ZRID zostały wydane wcześniej, trwają prace budowlane, głównie są to roboty ziemne. Terminy wykonania poszczególnych odcinków są różne ze względu na długość i stopień skomplikowania robót.

Umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami projektów i budowy drogi zawarto w październiku 2015 r. Całość inwestycji ma zostać zakończona pod koniec 2019 r. (PAP)

autor: Jerzy Rausz

edytor: Jacek Ensztein