Zysk netto MCI Capital wyniósł 42,78 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 42,78 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 80,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 45,12 mln zł wobec 77,28 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk z inwestycji sięgnął 46,03 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 76,37 mln zł straty rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 90,14 mln zł zysku netto w porównaniu z 32 mln zł straty rok wcześniej, przy zysku z inwestycji w wysokości 102,06 mln zł w porównaniu z 27,22 mln zł straty rok wcześniej.

Wskaźnik NAV na akcję wyniósł na 30 września br. 20,35 zł w porównaniu do 17,75 zł na koniec 2016 r. Oznacza to utrzymanie tempa wzrostu z pierwszego półrocza bieżącego roku, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Pierwsze trzy kwartały tego roku zostały zdominowane przez pracę z naszymi spółkami portfelowymi i przygotowywanie wybranych aktywów na sprzedaż. Efekty aktywnego budowania wartości inwestycji są widoczne zwłaszcza w trzecim kwartale, w którym wypracowaliśmy prawie połowę całego zysku osiągniętego przez 9 miesięcy. Dodatkowo, fundusz, w którym jest ulokowana większość naszych aktywów, MCI.PrivateVentures (MCI.PV), otworzył się na nową grupę inwestorów oferując po raz pierwszy obligacje publiczne dla inwestorów indywidualnych. Dwie wyemitowane dotychczas serie szybko się sprzedały" - powiedział prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Wartość aktywów MCI na koniec września 2017 r. wynosiła 1 379 mln zł.

"Dobre tegoroczne wyniki inwestycyjne MCI są efektem wysokich stóp zwrotu funduszy, w które spółka jest zaangażowana. MCI Capital S.A. jest największym inwestorem funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (z dwoma subfunduszami MCI.TechVentures, MCI.EuroVentures) i MCI.CreditVentures. Fundusze te są także dostępne dla inwestorów indywidualnych poprzez sieć private bankingu w wybranych bankach i domach maklerskich" - czytamy dalej w komunikacie.

MCI Capital (dawniej MCI Management) działa w obszarze private equity we Wschodzącej Europie. Fundusz specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując w czyste modele internetowe (tzw. pure players), spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej. Od 2001 r. notowany na GPW.

(ISBnews)