"Koncepcja dotycząca Portu Solidarność jest w jutrzejszym programie obrad Rady Ministrów. Będziemy się nią zajmować. I być może zostanie ona przyjęta" - powiedział Wild w Łodzi, który uczestniczy w IV Kongresie Rozwoju Transportu.

Jak dodał, "to oznacza, że wszystkie kwestie, które były przedmiotem dyskusji, dojrzały do rozstrzygnięcia politycznego".

"Koncepcja nie rozstrzyga kwestii, jaki podmiot będzie budował infrastrukturę kolejową. To jest sprawa otwarta. Nie było to potrzebne do rozstrzygnięcia i do przyjęcia Koncepcji budowy Portu Solidarność. Kwestia jest wciąż otwarta" - powiedział Wild.

Jak mówił, kolejnym krokiem będzie uchwalenie specustawy, powołanie spółki, której zostanie powierzona inwestycja jako całość. "I jak najszybsze wszczęcie postępowań środowiskowych" - podkreślił Wild.

Port lotniczy Solidarność ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, w powiecie grodziskim.