Magellan miał 131,3 mln zł przychodów i 31,8 mln zł zysku netto w I-III kw.Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Magellan, będąca częścią BFF Banking Group (BFF), miała 131,3 mln zł przychodów i 31,8 mln zł zysku netto w I-III kwartale 2017 r., podała spółka.

"Wybrane kluczowe dane finansowe grupy kapitałowej Magellan za I-III kwartał 2017 roku (dane skonsolidowane) zawierają:
- Kontraktacja bilansowa: 1 589,2 mln zł (wobec 1 203,4 mln zł w okresie porównywalnym);
- Przychody ze sprzedaży: 131,3 mln zł (wobec 112,9 mln zł w okresie porównywalnym);
- Marża na pokrycie kosztów: 79,6 mln zł (wobec 61,1 mln zł w okresie porównywalnym);
- Koszt utworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych: 9,2 mln zł (wobec 3,7 mln zł w okresie porównywalnym);
- Koszty operacyjne: 27,0 mln zł (wobec 29,7 mln zł w okresie porównywalnym);
- Zysk netto: 31,8 mln zł (wobec 23,4 mln zł w okresie porównywalnym);
- Portfel aktywów finansowych na dzień 30 września 2017 roku: 2 351,0 mln zł (wobec 1 752,4 mln zł na koniec okresu porównywalnym" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie dane zaprezentowane powyżej sporządzone zostały zgodnie ze standardami MSSF. Wybrane kluczowe dane finansowe za I-III kwartał 2017 roku oraz za I-III kwartał 2016 nie podlegały audytowi i nie były weryfikowane przez niezależne podmioty zewnętrzne. Publikacja wybranych danych związana jest z obowiązkami informacyjnymi podmiotu dominującego – BFF we Włoszech i ma zagwarantować równy dostęp inwestorów do informacji poufnych, podano również.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali.

(ISBnews)