Enea miała wstępnie 838 mln zł zysku netto w I-III kw. 2017 r.Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Enea miała 8 398 mln zł skonsolidowanych przychodów, 1 947 mln zł EBITDA, 1 070 mln zł EBIT i 838 mln zł zysku netto w okresie I - III kwartał 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności za okres I - III kwartał 2017 roku:
Obrót: 131 mln zł
Dystrybucja: 798 mln zł
Wytwarzanie: 610 mln zł
Wydobycie: 451 mln zł [przy zastrzeżeniu, że różnica w sposobie ujęcia EBITDA GK LW Bogdanka i obszaru wydobycia GK Enea wynika ze sposobu ujęcia amortyzacji oraz korekt prezentacyjnych]" - czytamy także w komunikacie.

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za okres I - III kwartał 2017 roku przedstawiały się natomiast następująco:
- przychody ze sprzedaży netto: 4 175 mln zł
- EBITDA: 87 mln zł
- EBIT: 85 mln zł
- zysk netto: 911 mln zł, podano także.

"Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej Enea za III kwartał 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2017 roku" - podsumowano w komunikacie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)