LW Bogdanka miała wstępnie 143,65 mln zł skons. zysku netto w I-III kw. 2017 r.


Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,3 mld zł skonsolidowanych przychodów i 143,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2017 r., podała spółka.
„Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za I-III kw. 2017 roku:
Przychody ze sprzedaży netto: 1 307 132 tys. zł
EBITDA: 452 539 tys. zł
EBIT: 191 886 tys. zł
Zysk netto: 143 655 tys. zł" – czytamy w komunikacie
„Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za I-III kw. 2017 roku:
Przychody ze sprzedaży netto: 1 304 716 tys. zł
EBITDA: 438 637 tys. zł
EBIT: 184 318 tys. zł
Zysk netto: 146 535 tys. zł" – podano także.

W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki, zaznaczono również.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2017 roku.
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)