Zysk netto JHM Development wzrósł r: r do 3,95 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - JHM Development odnotowało 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,56 mln zł wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,53 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 16,64 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 11,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 95,41 mln zł w porównaniu z 46,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 5,49 mln zł wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na uzyskany tak dobry wynik grupy wpływ miał przede wszystkim dynamiczny rozwój segmentu deweloperskiego przy zachowanym stabilnym, dobrym poziomie przychodów i rentowności w segmencie wynajmu komercyjnego. W III kwartale wzrósł udział segmentu deweloperskiego w całkowitych przychodach grupy do 68,5% z 56,3% w I półroczu 2017 r." - skomentowała prezes Regina Biskupska, cytowana w komunikacie.

Uzyskany na koniec września 2017 r. przychód netto ze sprzedaży w segmencie deweloperskim wyniósł 65,4 mln zł w stosunku do 18,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Należy jednak pamiętać, że w ubiegłym roku 45% wyniku ze sprzedaży lokali zostało zrealizowane w grudniu dając spółce na koniec roku 42,2 mln zł. W bieżącym roku miesięczna sprzedaż nieruchomości jest na stałym, wysokim poziomie i na koniec III kwartału wyniosła 225 lokali, tj. o 155 więcej niż w III kwartale ub.r., a nawet o 49 więcej niż na koniec 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Największy udział w poziomie sprzedaży miał oddany w bieżącym roku I Etap Osiedla "Twoja Dolina" w Katowicach oraz oddany pod koniec ub. r. II Etap Osiedla Diamentowego w Koninie.

"Jestem przekonana, że zgodnie z zapowiedziami na koniec roku JHM Development S.A. uzyska poziom sprzedaży 300 lokali, a prowadzone przez nas projekty deweloperskie oraz planowane nowe inwestycje pozwolą nam utrzymać sprzedaż mieszkań na tym poziomie w kolejnych latach" - dodała prezes.

W chwili obecnej JHM Development realizuje dwa duże projekty deweloperskie w Rumi i w Skierniewicach o łącznej liczbie 450 mieszkań, a także 4 mniejsze projekty: w Skierniewicach, w Łowiczu, w Żyrardowie i w Brzezinach - łącznie na 155 lokali mieszkalnych.

"Ponadto rozpoczęła się budowa Apartamentów w Zakopanem, a także dopracowujemy szczegóły projektu architektonicznego dużego przedsięwzięcia deweloperskiego w Bydgoszczy" - wskazała Biskupska.

W segmencie najmu komercyjnego dominujący poziom wyniku wypracowany jest przez Centrum Handlowe Marywilska 44, w którym na koniec III kwartału 2017 r. zwiększyła się liczba najemców, jak również kliku najemców prowadzących już swoją działalność w Centrum zdecydowało się na powiększenie swoich sklepów. Łącznie zagospodarowali oni dodatkowo ponad 320 m2. Tym samym poziom komercjalizacji CH Marywilska 44 został utrzymany na wysokim poziomie ponad 95%. Na koniec września liczba odwiedzających Centrum Handlowe Marywilska 44 wyniosła 2 909 949 osób, podano także w materiale.

"Stały przychód uzyskiwany z najmu CH Marywilska 44 w najbliższym czasie zostanie zwiększony o przychód z najmu nowego obiektu Wodny Park Handlowy Marywilska 44. Budowa dodatkowych 12 000 m2 Galerii Handlowej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie CH Marywilska 44. wkroczyła w finalną fazę i rozpoczęto procedury administracyjne zmierzające do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Natomiast pierwsi najemcy adaptują już teraz swoje lokale do rozpoczęcia działalności" - czytamy dalej.

Obiekt jest już w większości skomercjalizowany. Pozostało jeszcze 2700 m2 wolnej powierzchni, w tym w części gastronomicznej, gdzie nie zabraknie restauracji, kawiarni oraz chill-out barów, podała też spółka.

JHM Development zapowiedział, że pierwsi najemcy Wodnego Parku Handlowego Marywilska 44 rozpoczną działalność komercyjną w listopadzie, a kolejni sukcesywnie w następnych miesiącach.

"Oficjalne otwarcie obiektu Wodny Park Handlowy Marywilska 44 zaplanowane jest na wiosnę przyszłego roku, tym samym już w I połowie 2018 roku zwiększą się przychody uzyskiwane w segmencie najmu komercyjnego, co pozytywnie przełoży się na wynik Grupy" - podsumowała prezes.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r. W 2016 r. sprzedała aktami notarialnymi 238 lokali, w tym 176 mieszkań i 62 garaże.

(ISBnews)