Z OSR wynika, że w roku „0” wydatki ogółem wyniosą 1,13 mld zł, w roku „1” 2,74 mld zł, w roku „2" 2,82 mld zł, a w latach 3-10 po 3,07 mld zł. Jednocześnie dochody ogółem z tytułu PPK w roku „0” nie wystąpią, w roku „1” wyniosą 0,1 mld zł, zaś w latach 2-10 po 0,2 mld zł.

Łącznie dochody mają więc wynieść 1,94 mld zł, a wydatki 31,28 mld zł, co oznacza saldo ujemne na poziomie 29,33 mld zł.

W dokumencie zapisano również, że wydatki na PPK nie zwiększą poziomu deficytu, poziomu potrzeb pożyczkowych budżetu ani poziomu długu publicznego.

Zgodnie z założeniami, Pracownicze Plany Kapitałowe mają zostać wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. (PAP Biznes)

Reklama